ŽALIOSIOS SVAJONĖS LINK!

Projekto „Žalioji žemdirbystė abipus sienų“ partneriai praeitą savaitę susitiko jaukiame Latvijos Duobelės miestelyje  ir kartu su ekspertais įtemptai dirbo bei diskutavo kurdami mokymo programą, skirtą tiems, kurie svajoja apie ekologinį ūkininkavimą ar ekologinio maisto gaminimą, bet nežino nuo ko pradėti ar tiesiog nesiryžta žengti pirmojo žingsnio. Šios programos kūrimas – rimtas iššūkis, nes projekto tikslinė grupė yra gana įvairiapusė. Dalyvauti projekto veiklose bus kviečiami tiek esami vietiniai ūkininkai ar maisto gamintojai, norintys pakreipti savo veiklą žaliąja linkme, tiek nedirbantys ar ketinantys keisti profesiją asmenys – potencialūs ekologinės srities atstovai. Svarbiausia, kad visi jie turėtų bendrą tikslą – auginti ar gaminti vartotojui draugiškus ekologinius produktus. Mokymų programą sudarys trys dalys – ekologinės produkcijos rūšys ir sertifikavimas, verslumas bei produkto vystymas. Per šešias mokymų dienas dalyviai aiškinsis, kas yra ekologinis ūkininkavimas, ar jis skiriasi nuo žaliojo, organinio… Bus atsakyta į klausimus, kaip sertifikuojami ekologiniai produktai ir ar ilgas kelias yra link to, kad ant pakuotės puikuotųsi visoje Europoje žinomas žalias lapelis. Taip pat bus atsakyta į klausimą, ar galima tapti ekologinių produktų augintoju turint tik nedidelį žemės sklypą šalia namų ar kolektyvinį sodą. Dalyviai bus supažindinti su verslo formų pasirinkimo galimybėmis, finansavimo šaltiniais, praktikuosis rašydami verslo planą, gilinsis į produkto paruošimo pardavimui subtilybes. Projekto partneriai – VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva), Duobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“ (Baltarusija) – bendradarbiauja ne vien mokymų programos rengime. Numatyta suorganizuoti tarptautines produkto pakuotės paruošimo ir vizualinio pateikimo dirbtuves, sukurti vienijančią IT platformą su ekologinės produkcijos augintojų ar gamintojų profiliais bei savarankiško mokymosi medžiaga, dalyvauti kiekvieno partnerio organizuojamose mugėse bei mokomuosiuose vizituose į ekologinius ūkius. Šis projektas... read more

SITUACIJA VERSLO PARAMOS SISTEMOJE – PANEVĖŽYS TURI KUO PASIGIRTI

Užsidegimas, ryžtas ir kantrybė – tai svarbiausios savybės tų, kurie bando išjudinti uolas, ypatingai, sistemų pasaulyje. Panevėžio verslo konsultaciniam centrui (PVKC) įgyvendinant projektą, skirtą Verslo paramos gerinimui Lietuvoje ir Latvijoje, užsidegimo nepritruko. Pastaruosius dvejus metus Panevėžyje paslaugų verslui buvo siūloma itin daug. Sukurtas bendras Lietuvos-Latvijos verslo mentorių tinklas, sudaryta neformali verslumo mokymo programa, suorganizuoti nemokami mokymai pradedantiesiems verslininkams, seminarai mentoriams, parengta laisvai prieinama mokymosi platforma, pakelta konsultantų kvalifikacija, gilintasi į eksporto principus. PVKC skiria daug dėmesio paslaugų verslui teikimui ne tik todėl, kad tai numatyta projekte – tokia yra šios įstaigos misija. Tiesa, apsižvalgius kiek toliau, pradėjus gilintis į bendrą visos Lietuvos verslo paramos aplinką, galima rasti ir nemažai spragų, bet toks ir yra projekto tikslas – jas užpildyti. PVKC neabejoja, kad Panevėžyje situacija tik gerėja. Tai patvirtina projekto partnerių pažintinis vizitas šių metų vasario 28 – kovo 1 dienomis.  Delegacija iš Kuržemės regiono planavimo agentūros lankėsi Panevėžyje norėdami išgirsti ir pamatyti kaip vyksta bendradarbiavimo su verslu procesai Panevėžio miesto ir rajono verslo paramos organizacijose. Per šias dienas svečių iniciatyva įvyko susitikimai su Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių atstovais, aplankyti PMTP, „Spiečius“ ir naujasis „ROBOLABAS“, pristatyta Panevėžio miesto ir rajono VVG veikla. Latviai aktyviai gilinosi ir lygino abiejų šalių teisinę, organizacinę struktūrą, paramos teikimo verslui sąlygas, o po šio vizito nusiteikė tolimesniam bendradarbiavimui, sakydami, kad Panevėžys turi kuo pasigirti. Bebaigiant projektą keliamas klausimas, ko trūksta, siekiant pagerinti verslo paramos organizacijų darbą? Bendras bruožas – tinkamos komunikacijos stoka. Tikėdamasis padaryti dar vieną žingsnį į priekį bei siūlydamas pagalbą kitiems, PVKC 2019 m. kovo 26 d. organizuoja „Facebook“ mokymus verslo paramos organizacijų atstovams. Pakviesti komunikacijos profesionalai pasidalins savo patirtimis ir... read more

TAI KURIS IŠ MŪSŲ NEĮGALUS?

Tai kuris iš mūsų neįgalus? Šis ir panašūs klausimai iškilo po projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills, Nr. LLI-404) pirmųjų mentorių mokymų, vykusių praėjusių metų pabaigoje. Trys projekto ekspertai ir trys neprailgusios mokymų dienos, kupinos gyvenimiška bei darbine patirtimi paremtos teorijos bei grupinių užduočių. Rezultatas – 20 savo srities profesionalų iš Anykščių, Panevėžio bei Jelgavos (Latvija) įgijo žinių, kaip bendrauti, dirbti ir savo profesines žinias perteikti asmenims, turintiems negalią. Mokymai nepaliko abejingų ir sulaukė didžiulio pasisekimo. Lektorių asmenybės ir profesionalumas sužavėjo kiekvieną. Net paskutiniąją mokymų dieną dalyviai neskubėjo skirstytis, o susiorganizavo pažintinę ekskursiją į Panevėžio Jaunuolių dienos centrą, kuriam vadovauja viena projekto eksperčių – Lina Trebienė. Šie mokymai, tai svarbus žingsnis kuriant, išbandant ir tobulinant projekto metu kuriamą metodologiją, kaip dirbti su asmenimis, turinčiais negalią. Metodinių priemonių vadovas bus išleistas lietuvių bei latvių kalbomis ir pasiekiamas kiekvienam, kam tik gali jo prireikti e-formatu projekto partnerių tinklapiuose. Kas dar nespėjote ir norite sudalyvauti, šių metų kovo 19-21 dienomis VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ kviečia asmenis, neabejingus socialinės gerovės skatinimui ir kurių veikla susijusi su verslu (vadybininkai, buhalteriai, rinkodaros, IT specialistai ir pan.) dalyvauti antruosiuose mentorių mokymuose. Daugiau informacijos ir registracija tel.: +370 618 14252, el. paštu: pvkcprojektai@pvkc.lt.   Dalyvių atsiliepimai: “Sužinojau kai kurių faktų ir praktinių pavyzdžių, apie kuriuos nesu girdėjusi” “Labai gerai jaučiausi šiuose mokymuose, tiek dėl žmonių, tiek dėl atmosferos” “Patiko mokymo metodai, lektorės kompetencija ir žinios” “Labai geras dalyvių įtraukimas nuo paties pirmo susipažinimo žaidimo” “Po mokymų tapo atviresnės akys ir šiek tiek mažiau baimių darbui su neįgaliaisiais” “Daug labai vertingos, tinkamai ir įdomiai pateiktos informacijos, praktinių užduočių” “Pastabumas žmonių skirtingumui, sieksiu... read more

VERSLUMO MOKYMAI NE ČIA IR NE DABAR

Kodėl verslininkai užsiregistruoja, bet neateina į mokymus? Organizatoriams pikta, nes taip elgtis neetiška, bet, iš kitos pusės, priežastis suprantama. Pradedančiojo verslininko darbotvarkė itin intensyvi, o kartais ir neprognozuojama, kaip sakoma „laikas – pinigai“.  Sunku pasakyti ar šioje situacijoje kas nors nukenčia. Lieka ne viena laisva vieta auditorijoje, neišgirsti protingi patarimai, neišnaudotos galimybės. Nauja mokymų platforma www.learnbusiness.eu – vieta, kuri neįpareigoja ateiti į mokymus per laiką pavadintą „registracija, kava“, kuri neprikausto prie plastikinės kėdės 8 akademinėms valandoms, nors laisvas tik pusdienis, kuri nepriverčia spirgėti, kai telefonas baigia išsekti nuo nutildytų skambučių vibravimo. Tai savarankiško mokymosi priemonė, kuri suteikia tik tokią informaciją, kurios reikia čia ir dabar, nesvarbu, tai diena ar naktis, jūs ofise su kolegomis ar namuose ant sofos. Kuo ši sistema patraukli? Joje patalpinta visa verslumo mokymų abėcėlė vienoje vietoje, paprastai ir aiškiai. Tiesa, ne tik lietuviškai bet ir latviškai. Pirmas žingsnis, norint pradėti mokslus – apsilankyti ir užsiregistruoti svetainėje www.learnbusiness.eu, tuomet rekomenduojama įsigilinti į mokymų medžiagą, pristatymus, o galiausiai, atlikus užduotis, įsivertinti savo žinias. Visas mokymo turinys apima verslumo pradmenų ugdymą pradedantiesiems, savęs įgalinimą, verslo planavimą, susipažinimą su marketingo pagrindais, verslo finansavimo, teisinius, IT aspektus ir verslo plano parengimą. Telieka pasirinkti aktualiausias temas. Verslumo platformą ir programą parengė mokymų ekspertas Vytautas Paliukas įgyvendinant projektą „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131, vykdomą VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos. Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių... read more

NEBIJOK PASIDALINTI ŽINIOMIS

Ar kada pagalvojote, kad Jūsų turimos žinios ir patirtis gali prisidėti prie gražesnės ir darnesnės visuomenės kūrimo? Panevėžio verslo konsultacinis centras įgyvendina projektą „Asmenų su negalia įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills, Nr. LLI-404). Projekto metu bus sukurta, išbandoma ir tobulinama metodika, kaip dirbti su asmenimis, turinčiais negalią. Metodologija suteiks žinių į ką atsižvelgti, kaip padėti ir svarbiausia – nebijoti būti šalia asmens turinčio negalią. Nugalėjus šiuos vidinius ir žinių barjerus daug lengviau būti plačios visuomenes dalimi, dalintis gerąją patirtimi , žiniomis ir tokiu būdu prisidėti prie pagrindinio projekto tikslo įgyvendinimo – spręsti asmenų su negalia integracijos problemą, suteikti galimybę mokytis naujų veiklų, gerinti gyvenimo kokybę. Verslo centras, kartu su projekto partneriais – Anykščių menų inkubatoriumi bei Jelgavos (Latvija) savivaldybe jau subūrė ekspertų komandą. Psichologinių, terapinių ir judėjimo sričių specialistai pradėjo darbus. Galutinis projekto produktas – trimis kalbomis išleistas metodologinis vadovas. Iki šiam leidiniui pasiekiant dienos šviesą, dar reiks šį tą nuveikti. Jau šių metų pabaigoje šaunioji ekspertų komanda tris dienas mokys 20 asmenų savo srities profesionalų, kurie taps mentoriais, žinančiais kaip, galinčiais ir nebijančiais pasidalinti žiniomis apie savo amatą, profesiją su asmenimis, turinčiais negalią. Antra dvidešimties būsimų mentorių grupė bus mokoma kitų metų pradžioje. Panevėžyje prie projekto kviesime prisijungti 10 savo srities profesionalų, kurių patirtis siejasi su buhalterija, apskaita, verslo kūrimu, informacinių technologijų valdymu, marketingu… Mokymai bus patrauklūs ne vien nauja patirtimi, bet ir galimybe susipažinti su įvairiais žmonėmis. Trijų dienų mokymai tikrai neprailgs, nes bus daug praktinių užsiėmimų, kūrybinių užduočių – tuo pasirūpinti pažadėjo ekspertai. Galiausiai mentoriai savo įgytas žinias galės pritaikyti praktiškai. Jautriausia projekto akimirka, svarbiausio projekto tikslo siekis – asmenims su negalia suteikta galimybė mokytis... read more

PRADEDANTIEJI VERSLININKAI BUS KVIEČIAMI MOKYTIS

VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” jau šią vasarą kvies pradedančiuosius verslininkus į nemokamus mokymus, kurių metu praktiškai ir koncentruotai bus gilinamasi į svarbiausias verslo pradžios temas. Tiesa, tie, kurie negalės dalyvauti mokymų sesijoje, galės kursą praeiti savarankiškai – elektroninėje sistemoje. 2017 m. pabaigoje PVKC suorganizavo du darbinius seminarus, kurių metu buvo vystoma specialiai šiems mokymams pritaikyta mokymo programa. Rezultatai parodė, jog pradedant verslą aktualiausios temos, susijusios su finansavimu, pinigų srautais, parama, mokesčiais, darbo teise, verslo plano parengimu. Aktualios ir marketingo, IT priemonių panaudojimo versle galimybės. Šiuo metu, pasitelkiant į pagalbą patyrusius ekspertus, kuriama šiuolaikiška, rinkos poreikius atitinkanti programa. Informacija apie mokymų pradžią ir galimybę mokytis nuotoliniu būdu bus skelbiama svetainėje www.pvkc.lt ir PVKC socialinio tinklo Facebook paskyroje. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131. Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių vietovėse bei sukurti ilgalaikę perspektyvą sėkmingai bendradarbiauti su įvairių užsienio šalių partneriais. Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur. Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė Vaida Nakrošienė (mob. tel. 861814252, el. p. vaida@pvkc.lt), platesnės informacijos apie projektą ir programą ieškokite: www.pvkc.lt; www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos... read more

AMATININKŲ MOKYMAI ĮSIBĖGĖJO

Nuo 2017 m. balandžio mėnesio Panevėžio verslo konsultacinis centras susivienijęs su Anykščių menų inkubatoriumi ir Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų“ (BEE), Nr. LLI-138. Šiuo metu Panevėžyje vyksta viena iš svarbiausių suplanuotų veiklų – verslumo mokymai amatininkams. Tarp 80 dalyvių projekto veiklose dalyvauja 25 kūrybiški ir verslūs Panevėžio atstovai. Teorinių mokymų ciklas jau įpusėjo, projekto dalyviai sudalyvavo pirmojoje mokymų dalyje Dobelėje (Latvija), šiuo metu vyksta mokymų dalis Panevėžyje. Amatininkai susipažino su prekės ženklo svarba, gilinasi į rinkos tyrimus, metodikas. Smagu matyti, kad mokymų metu atsiranda nauji pozityvūs reiškiniai, vyksta patirties apsikeitimas tarp lietuvių ir latvių kūrėjų, gimsta naujos idėjos, menininkai pradeda kryptingai vystyti savo veiklos strategijas, skirti dėmesio viešinimui, komunikacijai, gaminių tobulinimui. Balandžio ir gegužės mėnesiais teoriniai mokymai persikels į Anykščius. Čia bus nagrinėjamos dvi temos – „Verslo planavimas“ ir „Intelektinė nuosavybė ir galimybės eksportuoti produktus“. Rudenį, planuojama, startuos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vadovaujami profesionalių dizainerių, menininkai kurs originalius naujus gaminius. Kūrybinių dirbtuvių rezultatai bus eksponuojami Anykščių menų inkubatoriuje.   Projektą finansuoja 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo programa. Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2017.04.01 – 2019.03.31. Informacija apie programą: www.latlit.eu, www.europa.eu. Išsamesnė informacija apie projektą www.pvkc.lt. Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė, mob. tel. +370 618 14252. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos... read more

VERSLO KONSULTACIJOMS BUS SUDAROMOS DAR GERESNĖS SĄLYGOS

VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (PVKC) jau antrąjį dešimtmetį konsultuoja ir teikia paslaugas Panevėžio miesto bei regionų verslininkams. Aktualūs klausimai ir temos lieka tos pačios metai iš metų: steigimas, finansavimas, mokesčiai, rinkos tyrimai, marketingo strategijos, plėtros galimybės, eksportas ir daugelis kitų. Kaip bebūtų, verslo aplinka sparčiai keičiasi ir tai pareikalauja ne tik aukštesnės konsultantų kvalifikacijos, tačiau ir lankstumo, greitesnės orientacijos bei atidumo kliento poreikiams. Siekdama išlikti rinkos lydere savo apskrityje, PVKC žengia žingsnį kokybiškesnių ir lengviau prieinamų konsultacijų teikimo link. 2017 m. balandžio 1 d. įstaiga pradėjo įgyvendinti naują projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131, finansuojamą pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Projekte dalyvauja 7 partneriai iš Lietuvos ir Latvijos. Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur.  Ateinančius 24 mėn. PVKC dalyvaus įvairiose veiklose, kurių metu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos dalinsis patirtimi, kels kvalifikaciją praktiniuose mokymuose, sieks sukurti bendrą tvarų mentorystės tinklą. Įgyvendinami projekto veiklas projekto partneriai ne tik kels konsultantų kvalifikaciją, gerins gebėjimus, bet ir atnaujins savo materialines bazes. Verslo centrai planuoja atnaujinti biuro techniką, baldus, įrengimus, dar šiais metais PVKC kvies konsultuotis į atsinaujinusias patalpas – jau dvi dešimtis metų tarnavusius baldus konsultantų darbo vietose, pakeis nauji, modernesni. Siekiant praplėsti verslo paramos paslaugų prieinamumą abipus sienos,  Aizkriauklėje ir Rokiškyje bus įsteigti 2 nauji verslo paramos centrai: Aizkriauklės verslo paramos centras ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasteris “Versli biblioteka”. Projekto metu siekiama ištirti verslo paramos paslaugų pasiūlą, aktyvumą ir trūkumą Lietuvoje ir Latvijoje, šiam tikslui bus atliekamas tyrimas, organizuojami praktiniai seminarai –... read more

AMATININKAI BUS SKATINAMI VERSLAUTI

Kaip talentą, amatą, o gal tiesiog pomėgį paversti pragyvenimo šaltiniu? Nuo ko pradėti kurti verslą, kokių priemonių imtis norint jį sėkmingai vystyti, kokie įgūdžiai ir žinios reikalingi ieškant naujų rinkų, partnerių ar investuotojų – viso to amatininkai, menininkai galės išmokti jau netrukus, verslumo mokymų metu, kuriuos organizuos Panevėžio verslo konsultacinis centras, įgyvendindamas projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų“. Besikeičiantis gyvenimo ritmas, aplinka, sąlygos – pakankamai svarbi priežastis pasidomėti, kokios priemonės paskatintų  vietos amatininkų verslumą. Siekiant atidžiau pažvelgti į susiklosčiusią situaciją VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras” kartu su VšĮ „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“ ir Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų“ (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)” LLI-138, finansuojamą 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija-Lietuva programos lėšomis. Projekto vertė 336 648,66 Eur, iš jų 286 151,36 Eur finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projekto tikslas – sukurti ilgalaikes galimybes Latvijos – Lietuvos pasienio regiono amatininkams, užsiimantiems tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, susikurti nuolatinę darbo vietą plečiant ir tobulinant verslo aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione. Tokiu būdu menininkai bus remiami ir skatinami realizuoti naujausias verslo idėjas. Taip pat bus siekiama įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria meno žmonės, tai – konkurencingo produkto plėtojimas ir naujų rinkų produkcijai paieška. Projekto veiklomis planuojama sukurti internetinę svetainę, skirtą potencialių amatininkų gaminių viešinimui ir pardavimų skatinimui, menininkams aktualios informacijos dalinimuisi. Jau sausio mėn. startuos specialiai amatininkams pritaikyti teoriniai mokymai, kuriuos ves aukštos kvalifikacijos specialistai iš Lietuvos ir Latvijos, taip pat bus organizuojami praktiniai kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu amatininkams bendradarbiaujant su... read more
pornotettone pornpapa