Vykstantys projektai

“DECO – Key competences for career designing in cooperation with labour market”

2014 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinamas projektas “DECO – Key competences for career designing in cooperation with labour market” (Finansuoja Europos Komisija).

deco er

 

Projektas “DECO – Key competences for carrer designing in cooperation with labour market” sukuria partnerystę tarp 4 šalių (Lietuvos, Bulgarijos, Ispanijos ir Turkijos) ir 8 institucijų. Iš kiekvienos šalies atrinkti du sektoriai: profesinio lavinimo mokyklos ir organizacijos, patyrusios konsultavimo karjeros klausimais bei turinčios glaudžius ryšius su darbdaviais (organizacijos ekspertės).

Projekto tikslas – identifikuoti pagrindines kompetencijas, reikalingas ką tik profesiją įgijusio jaunuolio sėkmingam integravimui į darbo rinką ir parengti gaires profesinių mokyklų karjeros koordinatoriams, kaip tas kompetencijas ugdyti.

Gairės rengiamos remiantis darbdavių pateikta informacija, siekiant identifikuoti kuo tikslesnes kompetencijas, aktualias viso darbinei veiklai. Projekto veiklomis siekiama išspręsti problemas, aktualias partnerių šalyse ir tuo pačiu visoje Europoje. Veiklos rezultatai palies šias profesinių mokyklų karjeros konsultantus, praktikos mokytojus, vadovus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis.

Projekto metu įgyvendinamomis veiklomis siekiama:

– paskatinti profesinių mokyklų karjeros konsultantus profesiškai tobulėti;

– suteikti profesinių mokyklų mokiniams galimybes ugdyti kompetencijas, reikalingas sėkmingam integravimuisi į darbo rinką;

– plėtoti darbdaviams aktualias paslaugas bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis ir organizacijomis ekspertėmis;

– užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų poreikį darbo rinkoje.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti (anglų kalba):

Projekto svetainė: http://deco-erasmus.weebly.com/

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/DECO-Erasmus-Project-1719794434913530/?fref=ts

 

“SAFE (Seeking actively for employment)

2016 m. birželio mėn. – 2018 m. gegužės mėn. įgyvendinamas projektas “SAFE (Seeking actively for employment)”, Nr. NPAD-2016/10090 (Finansuojamas pagal Šiaurės – Baltijos šalių bendradarbiavimo programą „Nordplus Adult“).

rodyklė

 

Projektas skirtas 50 + amžiaus žmonių konkurencingumo darbo rinkoje didinimui. Jo metu, bendradarbiaujant partneriams iš Lietuvos, Latvijos, Estijos Danijos ir Suomijos organizacijų bus keičiamasi sėkminga suaugusiųjų mokymo, padedančio ilgiau išlikti darbo rinkoje, patirtimi.

Projekto tikslai :

 • paskatinti 50 + metų žmones susikurti sau darbo vietą imantis smulkaus verslo;
 • pasidalinti ir pritaikyti sėkmingą Šiaurės – Baltijos Šalių suaugusiųjų mokymo patirtį 50+ amžiaus žmonių mokymuose;
 • skleisti ES aktyvaus senėjimo politikos idėjas, skatinančias aktyvų vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą socialiniame gyvenime.

Projekto veiklos:

 • Tyrimas, padėsiantis atskleisti barjerus 50+ amžiaus žmonių verslo steigimui, įsidarbinimo ir verslo pradžios galimybes kiekvienoje projekto partnerio šalyje.
 • Projekto partnerių praktiniai seminarai, skirti pasidalinti sėkminga suaugusiųjų mokymo patirtimi.
 • Mokymo programos, paremtos tyrimo rezultatais ir sėkminga projekto partnerių suaugusiųjų mokymo patirtimi, sukūrimas.
 • Mokymų, skirtų 50 + amžiaus žmonių, pasitikėjimo savimi, verslumo ir IT žinių įgijimui, organizavimas, konsultacijų norintiems pradėti verslą, teikimas.
 • Sėkmingų 50+ amžiaus žmonių mokymosi, įsidarbinimo ir verslo sukūrimo istorijų viešinimas.

Projekto biudžetas – 51 775 eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva);
 • Kuressaare Gümnaasium’s (Estija);
 • AOF-East (Danija);
 • Anmiro Oy (Suomija);
 • LatConsul Ltd. (Latvija).
pornotettone pornpapa