Vykstantys projektai

“Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”

2019 m. balandžio 12 d. – 2020 m. balandžio 12 d. įgyvendinamas projektas “Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0009 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Kūrybingų bei darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“ skirtas gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai.

Projekto pareiškėjas VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”, matydamas potencialą, į projekto veiklas siekia įtraukti išskirtinę grupę – niekur nedirbančias namų šeimininkes ar šeimininkus, mamas ar tėčius auginančius mažus vaikus arba negrįžusius dirbti po vaikų priežiūros atostogų.

Suplanuotos veiklos orientuotos ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per mokymus ir seminarus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas. Projekte planuojama suorganizuoti neformalius verslumo mokymus ir darbinius seminarus, kurie išsiskirs savo metodika – per praktinius užsiėmimus, kūrybines užduotis, sėkmės pavyzdžius bus gaunamos būtinos kompetencijos reikalingos verslo pradžiai. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai, suteikiant kvalifikuotą pagalbą.

Siekiama, kad paslaugomis pasinaudotų ne mažiau kaip 22 tikslinės grupės atstovai.

Projekto biudžetas 17553,36 Eur.

 

“Green Agriculture without Borders”

2019 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. įgyvendinamas projektas “Green Agriculture without Borders”, Nr. ENI-LLB-1-117  (Finansuojamas iš Europos kaimynystės priemonės (EKP)) .

Projektu „Green Agriculture without Borders“ ketinama kovoti su skurdu ir nedarbu kaip pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis Latvijos, Lietuvos bei Baltarusijos pasienio regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Jame bus sprendžiamas užimtumo galimybių kūrimas, gerinant verslumo gebėjimus ir bendradarbiaujama vykdant veiksmus, remiančius ekologiško, vadinamojo žaliojo žemės ūkio plėtrą ir naujoves. Numatoma, kad šis projektas vystys tokias verslo paramos priemones, kaip individualiai pritaikyta teorinė mokymo programa, bendra IT produktų skatinimo platforma, konsultacinis centras „Žaliajam žemės ūkiui“ Minsko rajone ir infrastruktūros pagrindas, skirtas plėtoti verslo paramos priemones. Per kelis mokymų ciklus ir tarptautines prekybos muges bus didinamos užimtumo ir verslumo galimybes ekologiniame ūkyje. Tikslinės grupės – esami ir potencialūs vietos ūkininkai arba maisto pramonės atstovai, įskaitant jaunimą, jaunas moteris ir priešpensinio amžiaus žmones. Ketinama į veiklas įtraukti apie 200 asmenų.

Projekto partnerystę sudaro pagrindinis partneris Dobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Lietuvos partneris VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ ir Baltarusijos partneris Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Projekto biudžetas – 331 625,68 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 298 463,11 Eur.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa) finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696)

Informacija apie programą: http://eni-cbc.eu/llb/en

 

„Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“

2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d. įgyvendinamas projektas „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“, Nr. LLI-404 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas spręs asmenų su negalia integracijos problemą bei suteiks galimybes mokytis naujų veiklų, gerins gyvenimo kokybę.  Projektas skirtas 44 tūkstančiams asmenų (nuo 16 metų amžiaus) su fizinėmis, kognityvinėmis, jutiminėmis ar emocinėmis negaliomis, gyvenantiems pasienio regione – Žemgalėje bei Panevėžio ir Utenos apskrityse.  Projektas plėtos specialiai paruoštą mokymo sistemą, kurią mentoriai galės taikyti vesdami kūrybinius užsiėmimus asmenims turintiems negalia. Mentorius – savo srities profesionalas, kuris dirbs ir apmokys asmenis su negalia savo profesijos amato bei padės integruotis į darbo rinką, skatins kūrybiškumą.

Projekto metu bus sukurta, bandoma ir pristatoma metodika, skirta darbui su negalią turinčiais asmenimis. Pagal sukurtą metodiką bus apmokoma dirbti  40 mentorių, kurie projekto metu ves kūrybinius užsiėmimus 80-čiai negalia turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.  Projektas bus įgyvendinamas per 2 metus 3 partnerių atstovaujančių sferas tiesiogiai susietas su darbo rinkomis ir asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimu regionuose – menų inkubatorius Anykščiuose, verslo mokymų centras Panevėžyje ir Jelgavos savivaldybė.

Projekto biudžetas: 247 330.00 EUR , ERDF 210 230.50 EUR

Projekto partneriai

  • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
  • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
  • Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa