Vykstantys projektai

„Amatas kaip vaistas nuo atskrities” (Med-Craft)

2020 m. birželio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d. įgyvendinamas projektas „Amatas kaip vaistas nuo atskirties” (Med-Craft), Nr. LLI-532 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto tikslas – pasiūlyti nedirbančiam jaunimui, jauniems tėvams, vyresnio ir priešpensinio amžiaus piliečiams žinias ir savarankiško darbo galimybes amatų srityje, motyvuoti dalyvauti švietimo ir socialiniuose bei ekonominiuose procesuose, siekiant išnaudoti turimą potencialą ir pakeisti gyvenimą, taip pat tapti pavyzdžiu kitiems savo bendruomenės nariams.

Projektas skirtas nedirbantiems asmenims, gyvenantiems nutolusiose kaimiškose bendruomenėse Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje bei Duobelės apskrityje Latvijoje.

Projekto metu bus sukurta mokymo sistema pritaikyta atskirtį patiriančioms bendruomenėms ir apmokyta 40 vietinių amatininkų – mentorių, kurie vėliau mokys 180 tikslinės grupės atstovų tam tikruose meistrystės sektoriuose – tekstilės, mezgimo, keramikos, medienos apdirbimo, popieriaus ir pakavimo. Projekte taip pat bus organizuojamos teorinių mokymų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių serijos nutolusių bendruomenių atstovams, bei teikiama ugdomojo vadovavimo ir mentorystės pagalba.

Projektą per dvejus metus įgyvendins 3 partneriai – menų inkubatorius Anykščiuose ir suaugusiųjų mokymo centrai Panevėžyje ir Duobelėje – apjungdami ir keisdamiesi savo specifine patirtimi įtraukiant įvairias tikslines grupes į darbo rinką.

Projekto biudžetas -217 126,00 EUR, ERDF finansavimas – 184557,10 EUR

Projekto partneriai

  • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
  • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
  • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Daugiau informacijos apie projektą>>

 

“Žalioji žemdirbystė abipus sienų”/ “Green Agriculture without Borders” (BAG)

2019 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. įgyvendinamas projektas “Green Agriculture without Borders”, Nr. ENI-LLB-1-117  (Finansuojamas iš Europos kaimynystės priemonės (EKP)) .

Projektu „Green Agriculture without Borders“ ketinama kovoti su skurdu ir nedarbu kaip pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis Latvijos, Lietuvos bei Baltarusijos pasienio regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Jame bus sprendžiamas užimtumo galimybių kūrimas, gerinant verslumo gebėjimus ir bendradarbiaujama vykdant veiksmus, remiančius ekologiško, vadinamojo žaliojo žemės ūkio plėtrą ir naujoves. Numatoma, kad šis projektas vystys tokias verslo paramos priemones, kaip individualiai pritaikyta teorinė mokymo programa, bendra IT produktų skatinimo platforma, konsultacinis centras „Žaliajam žemės ūkiui“ Minsko rajone ir infrastruktūros pagrindas, skirtas plėtoti verslo paramos priemones. Per kelis mokymų ciklus ir tarptautines prekybos muges bus didinamos užimtumo ir verslumo galimybes ekologiniame ūkyje. Tikslinės grupės – esami ir potencialūs vietos ūkininkai arba maisto pramonės atstovai, įskaitant jaunimą, jaunas moteris ir priešpensinio amžiaus žmones. Ketinama į veiklas įtraukti apie 200 asmenų.

Projekto partnerystę sudaro pagrindinis partneris Dobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Lietuvos partneris VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ ir Baltarusijos partneris Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Projekto biudžetas – 331 625,68 Eur.

ES finansavimas sudaro – 298 463,11 Eur.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa) finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696)

Informacija apie programą: http://eni-cbc.eu/llb/en

Daugiau informacijos apie projektą: http://pvkc.lt/projektai/eni-llb-projektai/

pornotettone pornpapa