Vykstantys projektai

“Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”

2019 m. balandžio 12 d. – 2020 m. balandžio 12 d. įgyvendinamas projektas “Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0009 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Kūrybingų bei darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“ skirtas gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai.

Projekto pareiškėjas VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”, matydamas potencialą, į projekto veiklas siekia įtraukti išskirtinę grupę – niekur nedirbančias namų šeimininkes ar šeimininkus, mamas ar tėčius auginančius mažus vaikus arba negrįžusius dirbti po vaikų priežiūros atostogų.

Suplanuotos veiklos orientuotos ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per mokymus ir seminarus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas. Projekte planuojama suorganizuoti neformalius verslumo mokymus ir darbinius seminarus, kurie išsiskirs savo metodika – per praktinius užsiėmimus, kūrybines užduotis, sėkmės pavyzdžius bus gaunamos būtinos kompetencijos reikalingos verslo pradžiai. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai, suteikiant kvalifikuotą pagalbą.

Siekiama, kad paslaugomis pasinaudotų ne mažiau kaip 22 tikslinės grupės atstovai.

Projekto biudžetas 17553,36 Eur.

 

 

“Green Agriculture without Borders”

2019 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. įgyvendinamas projektas “Green Agriculture without Borders”, Nr. ENI-LLB-1-117  (Finansuojamas iš Europos kaimynystės priemonės (EKP)) .

Projektu „Green Agriculture without Borders“ ketinama kovoti su skurdu ir nedarbu kaip pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis Latvijos, Lietuvos bei Baltarusijos pasienio regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Jame bus sprendžiamas užimtumo galimybių kūrimas, gerinant verslumo gebėjimus ir bendradarbiaujama vykdant veiksmus, remiančius ekologiško, vadinamojo žaliojo žemės ūkio plėtrą ir naujoves. Numatoma, kad šis projektas vystys tokias verslo paramos priemones, kaip individualiai pritaikyta teorinė mokymo programa, bendra IT produktų skatinimo platforma, konsultacinis centras „Žaliajam žemės ūkiui“ Minsko rajone ir infrastruktūros pagrindas, skirtas plėtoti verslo paramos priemones. Per kelis mokymų ciklus ir tarptautines prekybos muges bus didinamos užimtumo ir verslumo galimybes ekologiniame ūkyje. Tikslinės grupės – esami ir potencialūs vietos ūkininkai arba maisto pramonės atstovai, įskaitant jaunimą, jaunas moteris ir priešpensinio amžiaus žmones. Ketinama į veiklas įtraukti apie 200 asmenų.

Projekto partnerystę sudaro pagrindinis partneris Dobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Lietuvos partneris VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ ir Baltarusijos partneris Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Projekto biudžetas – 331 625,68 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 298 463,11 Eur.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa) finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696)

Informacija apie programą: http://eni-cbc.eu/llb/en

 

“Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”

2018 m. lapkričio 27 d. – 2019 m. lapkričio 27 d. įgyvendinamas projektas “Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0008 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“ skirtas gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekto vykdytojas – VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”.

Projekto veiklos orientuotos ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per mokymus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas. Projekte planuojama suorganizuoti neformalius verslumo mokymus, kurie išsiskirs savo metodika – bus sukurtos kompiuterizuotos mokymosi vietos, didžioji dalis mokymų medžiagos ir užduočių bus pateikiamos elektroniniu formatu. Taip tikimasi ne tik paskatinti verslumą, informuoti apie galimybes, bet ir pastūmėti tikslinę grupę atnaujinti ar įgyti naujus kompiuterinius įgūdžius.

Baigus mokymus planuojama suorganizuoti susitikimus su Panevėžio miesto verslininkais, kurie pasidalintų savo gerąja patirtimi, motyvuotų dalyvius imtis savarankiškos veiklos. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai, suteikiant kvalifikuotą pagalbą.

Projekto biudžetas 20000,00 Eur.

Projekto grupė Facebook tinkle #METASVERSLUI

Projekto rezultatai:

 • Projekto veiklose sudalyvavo 22 tikslinę grupę atitinkantys asmenys
 • Perengta neformalaus vurslumo mokymo programa
 • Dviems grupėms suorganizuoti verslumo mokymai
 • Vizitų metu aplankytos 5 Panevėžio miesto įmonės
 • Pasinaudota 44 val. verslo konsultacijų
 • Atnaujinta PVKC mokymų klasė – įsigyta 12 našiojamųjų kompiuterių

 

„Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“

2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d. įgyvendinamas projektas „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“, Nr. LLI-404 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas spręs asmenų su negalia integracijos problemą bei suteiks galimybes mokytis naujų veiklų, gerins gyvenimo kokybę.  Projektas skirtas 44 tūkstančiams asmenų (nuo 16 metų amžiaus) su fizinėmis, kognityvinėmis, jutiminėmis ar emocinėmis negaliomis, gyvenantiems pasienio regione – Žemgalėje bei Panevėžio ir Utenos apskrityse.  Projektas plėtos specialiai paruoštą mokymo sistemą, kurią mentoriai galės taikyti vesdami kūrybinius užsiėmimus asmenims turintiems negalia. Mentorius – savo srities profesionalas, kuris dirbs ir apmokys asmenis su negalia savo profesijos amato bei padės integruotis į darbo rinką, skatins kūrybiškumą.

Projekto metu bus sukurta, bandoma ir pristatoma metodika, skirta darbui su negalią turinčiais asmenimis. Pagal sukurtą metodiką bus apmokoma dirbti  40 mentorių, kurie projekto metu ves kūrybinius užsiėmimus 80-čiai negalia turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.  Projektas bus įgyvendinamas per 2 metus 3 partnerių atstovaujančių sferas tiesiogiai susietas su darbo rinkomis ir asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimu regionuose – menų inkubatorius Anykščiuose, verslo mokymų centras Panevėžyje ir Jelgavos savivaldybė.

Projekto biudžetas: 247 330.00 EUR , ERDF 210 230.50 EUR

Projekto partneriai

 • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
 • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
 • Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

 

“DECO2 – Key competences development using the opportunities of digital era”

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinamas projektas “DECO2 – Key competences development using the opportunities of digital era”, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035273 (Finansuojamas Europos komisijos).

DECO2_logo_Transp

 

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis.

Šį projektą ateinančius 24 mėnesius įgyvendins Panevėžio konsultacinis verslo centras su kitais partneriais iš 4 Europos Sąjungos šalių iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos. Projekto partnerystę sudaro 8 organizacijos apimančios 2 sektorius – profesinio mokymo institucijas bei organizacijas, turinčios patirties karjeros planavime, bendradarbiavime su darbo rinkos atstovais.

Projektas skirtas keletui tikslinių grupių – profesinių mokyklų karjeros konsultantams, profesijos mokytojams, vadovams, organizacijoms, susijusioms su profesiniu mokymu ir darbo rinkos atstovams.

Intelektinis produktas, kuris bus sukurtas, įgyvendinant projektą – mokymo programos parengimas bendrųjų kompetencijų vystymui, kokybiško mokymo užtikrinimui, skirtos profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, mentoriams,  bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais.

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis, kurio tikslas sukuriant naują mokymo programą ugdyti reikalingas kompetencijas ką tik profesiją įgijusio jaunuolio sėkmingam integravimui į darbo rinką. Šiuo projektu norima pabrėžti naujų technologijų svarbą kvalifikuotų darbuotojų integravime nuolat kintančioje darbo rinkoje.   Siekiant pagerinti šių paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą bus rengiama nauja mokymų programa, tinkama ne tik kompetencijų kėlimo seminarams, bet ir mokymuisi nuotoliniu būdu elektroninėje erdvėje. Taip pat sukurtoje bendroje internetinėje platformoje profesinių mokyklų karjeros konsultantai (mentoriai) galės rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, reikiamą informaciją, bus pasiekiamos partnerių internetinės svetainės. Dauguma informacijos sklaidos bus atliekama per skaitmeninius kanalus (tinklus, tinklaraščius, socialinius tinklus ir t.t).  Projekto veiklomis siekiama išspręsti problemas, aktualias partnerių šalyse ir tuo pačiu visoje Europoje. Veiklos rezultatai palies šias profesinių mokyklų karjeros konsultantus, praktikos mokytojus, vadovus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis.

Projekto metu, įgyvendinamomis veiklomis, pritaikant naujausias technologijas, siekiama:

 • paskatinti profesinių mokyklų karjeros konsultantus profesiškai tobulėti;
 • suteikti profesinių mokyklų mokiniams galimybes ugdyti kompetencijas, reikalingas sėkmingam integravimuisi į darbo rinką;
 • plėtoti darbdaviams aktualias paslaugas bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis ir organizacijomis ekspertėmis;
 • užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų poreikį darbo rinkoje.

Projekto biudžetas 167 954,00 Eur

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ (projekto koordinatorius) (Lietuva)
 • Všį „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva)
 • Metodo Estudios Consultores SLU (Ispanija)
 • Centro Integrado Publico de Formacion Profesional Misericordia (Ispanija)
 • Emin Kasapoglu Cok Programli Anadolu Lisesi (Turkija)
 • Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasi (Turkija)
 • Profesionalna gimnazia po podemna, stroitelna i transportna „G. S. Rakovski“ (Bulgarija).
 • National Management School (Bulgarija)

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Daugiau informacijos apie projektą

https://www.facebook.com/deco2erasmus/

https://deco-2.weebly.com/

 

pornotettone pornpapa