Įvyko antrasis projekto “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” susitikimas

Įvyko antrasis projekto “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” susitikimas

LATLIT_logo_LIT_full_CMYK2017 m. spalio 27 d. Šiauliuose įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, Nr. LLI-131, antrasis partnerių susitikimas.

 

Susitikimo metu projekto partneriai glaustai aptarė pirmajame periode nuveiktus darbus, vedantysis partneris Žiemgalos planavimo regionas pristatė jau pasiektus rezultatus ir planuojamus tolimesnius žingsnius. Toliau sekė partnerių pristatymai ir diskusijos:

  • Latvijos mokslų akademijos atstovė pristatė atliekamą verslo paramos paslaugų gerinimo LT ir LV galimybių tyrimą.
  • Kuržemės planavimo regionas pristatė planuojamas eksporto skatinimo veiklas.
  • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras pristatė jau įvykdytas ir dar tik planuojamas mentorių tinklo kūrimo veiklas. Grupinio darbo metu, diskusijų pagalba išgrynino tolimesnę viziją.
  • Šiaulių verslo inkubatorius, kartu su vedančiuoju partneriu pristatė kuriamos bendros konsultavimo sistemos/ platformos galimybes, o vėliau kartu su kitais partneriais diskusijų ir grupinio darbo metu aptarė viziją ir partnerių poreikius.
  • Panevėžio verslo konsultacinis centras pristatė verslumo mokymo programos pradedantiesiems verslininkams gaires.

Galiausiai, apibendrinus pirmąjį etapą, buvo nuspręstos sekančios projekto užduotys.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu

pornotettone pornpapa