Kviečiame teikti paraiškas !

Kviečiame teikti paraiškas !

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Priemonei įgyvendinti skirta iki 6 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pirmajam kvietimui skirta 2 mln. Eur, antrojo kvietimo projektams įgyvendinti numatoma skirti taip pat iki 2 mln. Eur.

Plačiau apie VKT skaitykite https://vkt.verslilietuva.lt/index.php/

Priemone „Verslo konsultantas LT“ gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, atitinkantys priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.

Pareiškėjais gali būti:

  • ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantys SVV subjektai;
  • SVV subjektai, veikiantys nuo vienerių iki trejų metų, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš trejus metus) iki paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėjęs apdraustųjų.

http://invega.lt/lt/verslo-konsultantas-lt/salygos/

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas užpildo paraišką:

http://invega.lt/lt/konsultaciju-kompensavimas/

Pasirašęs dotacijos sutartį, kreipiasi į VŠĮ „Panevėžio verslo konsultacinį centrą“.

pornotettone pornpapa