Mes padarėme tai KARTU!

Mes padarėme tai KARTU!

Pamename pirmąjį partnerių susitikimą 2018 m. pavasarį Anykščių menų inkubatoriuje – gilinomės planavome, dėliojomės veiklas… O štai jau rytoj paskutinė oficiali projekto diena.

>>Pirmasis projekto partnerių susitikimas

Trumpai apžvelkime, ką socialinės gerovės labui nuveikėme per dvejus projekto įgyvendinimo metus.

Oficialiuose projekto dokumentuose rašoma, jog „Projekto tikslas – spręsti asmenų su negalia integracijos problemą bei suteikti galimybes mokytis naujų veiklų.“

Kaip mes sprendėme šią problemą? Žingsnis po žingsnio.

  • Pirmiausia surinkome profesionalių ekspertų komandą iš Lietuvos ir Latvijos. Panevėžio partneriui į pastiprinimą atėjo Jaunuolių dienos centro direktorė Lina Trebienė, turinti ilgametę darbo patirtį su asmenimis su protine negalia. Anykščių partneris į komandą pasikvietė ergoterapeutę Jurgitą Tuitaitę, o Jelgavos savivaldybei talkinti ėmėsi Maris Gravis, turintis daugiau nei 15 metų darbo patirtį, teikiant socialinias paslaugas žmonėms su negalia. Ekspertų komandos koordinavimo bei metodologijos apipavidalinimo užduotis teko Romai Survilienei – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovei, savo žinias gilinančiai meno įtakos žmogaus psichinei sveikatai ir gerovei srityje.

Ekspertų tikslas buvo sukurti ir išbandyti metodologiją, kuri būtų suprantama ir prieinama visiems, kurie dirba su asmenimis su negalia – moko juos savo amato, profesijos ar tiesiog apmoko darbo vietoje.

Susitikimų metu kartu su ekspertais diskutavome, gryninome idėjas, stebėjome, kad nebūtų nukrypta nuo projekto tikslų ir kuriama metodologija būtų kuo suprantamesnė vartotojui, neturinčiam jokių žinių specialiosios edukologijos srityje.

>>Ekspertų susitikimas

  • Kai metodologija įgavo pavidalą, reikėjo išbandyti, ar ji pakankamai suprantama. Panevėžyje buvo suorganizuoti du mentorių mokymų ciklai, kuriuos vedė projekto ekspertai.

Mentorius – tai savo srities profesionalas, galintis pasidalinti ir apmokyti kitus asmenis savo amato, profesijos, paskatinti kūrybiškumą, padėti integruotis į darbo rinką. Metodologijos pagalba mentorius savo žinias gali lengviau perteikti žmonėms su negalia, nes žino, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokius komunikacijos būdus geriausia naudoti esant tam tikriems sutrikimams ir pan.

Taigi, tiek pirmajame trijų dienų mokymų cikle, kuris vyko 2018 m. lapkričio 27-29 d., tiek antrajame, organizuotame 2019 m. kovo 19-21 d., dalyvavo jungtinės grupės ir Latvijos ir Lietuvos.

Dalyviai iš Anykščių krašto daugiausia atstovavo menininkų sritį, Jelgavos apskritis buvo orientuota rankdarbių kūrėjų apmokymą, o Panevėžyje buvo kviečiami su verslu susiję mentoriai.

Mokymų metu per 40 savo srities profesionalų gavo žinių kaip dirbti su asmenimis su negalia.

>>Pirmieji mentorių mokymai

>>Antrieji mentorių mokymai

Tiems, kurie nespėjo sudalyvauti mentorių mokymuose, parengėme darbo su žmonėmis su negalia vadovą „PADARYKIME TAI KARTU“. Leidinys e-formatu yra laisvai prieinamas kiekvieno partnerio internetinėse svetainėse latvių, lietuvių ir anglų kalbomis, o spausdinti leidinio egzemplioriai taip pat dalinami dirbantiems ar ketinantiems dirbti su projekto tiksline grupe.

>>Darbo su žmonėmis su negalia vadovas „PADARYKIME TAI KARTU“

  • Tolesniame etape apmokyti mentoriai savanoriškai vedė užsiėmus asmenims su negalia. Anykščiuose ir Jelgavoje buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės. Panevėžyje, užsiėmimų su savo srities profesionalais metu, buvo ugdomi asmenų su negalia informacinių technologijų, apskaitos, darbo su apskaitos programa, reklamos socialiniuose tinkluose bei verslumo įgūdžiai.

Per 80 asmenų su negalia dalyvavo visų projekto partnerių organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse ar mentorystės sesijose.

>> Dirbtuvės Anykščiuose

>> Dirbtuvės Anykščiuose

>> Dirbtuvės Anykščiuose

>> Dirbtuvės Jelgavoje

>>Mentorystės sesijos Panevėžyje

  • Siekiant pristatyti projekto rezultatus, Anykščiuose šių metų vasario pradžioje buvo suorganizuota tarptautinė konferencija, į kurią buvo sukviesti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių asmenų su negalia gerovei atstovai, potencialūs darbdaviai ir kiti, projekto rezultatais suinteresuoti asmenys. Panašaus pobūdžio renginiu tapo ir Jelgavoje vasario pabaigoje vykęs iniciatyvinės grupės susirinkimas. Panevėžio verslo konsultacinis centras, sėkmingam projekto užbaigimui suorganizavo seminarą darbdaviams ir darbuotojams, dirbantiems su asmenimis su negalia „Asmenų su negalia įdarbinimo psichologiniai ir teisiniai aspektai“.

>> Tarptautinė konferencija Anykščiuose

>> Iniciatyvinio komiteto susirinkimas Jelgavoje

>> Seminaras darbdaviams ir darbuotojams, dirbantiems su žmonėmis su negalia Panevėžyje

Dirbome nuoširdžiai, stengėmės – PADARĖME TAI KARTU! Ačiū, kas prisijungėte, dalyvavote, dalijotės idėjomis… Tikimės, kad pasiekti rezultatai bent dalimi prisidėjo prie laimingesnės, supratingesnės ir darnesnės visuomenės kūrimo.

 

Veiklos organizuotos įgyvendinant projektą „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills, Nr. LLI-404.

Projektą įgyvendina:

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto koordinatorė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, 370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa