NEBIJOK PASIDALINTI ŽINIOMIS

Ar kada pagalvojote, kad Jūsų turimos žinios ir patirtis gali prisidėti prie gražesnės ir darnesnės visuomenės kūrimo?

Panevėžio verslo konsultacinis centras įgyvendina projektą „Asmenų su negalia įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills, Nr. LLI-404). Projekto metu bus sukurta, išbandoma ir tobulinama metodika, kaip dirbti su asmenimis, turinčiais negalią. Metodologija suteiks žinių į ką atsižvelgti, kaip padėti ir svarbiausia – nebijoti būti šalia asmens turinčio negalią. Nugalėjus šiuos vidinius ir žinių barjerus daug lengviau būti plačios visuomenes dalimi, dalintis gerąją patirtimi , žiniomis ir tokiu būdu prisidėti prie pagrindinio projekto tikslo įgyvendinimo – spręsti asmenų su negalia integracijos problemą, suteikti galimybę mokytis naujų veiklų, gerinti gyvenimo kokybę.

Verslo centras, kartu su projekto partneriais – Anykščių menų inkubatoriumi bei Jelgavos (Latvija) savivaldybe jau subūrė ekspertų komandą. Psichologinių, terapinių ir judėjimo sričių specialistai pradėjo darbus. Galutinis projekto produktas – trimis kalbomis išleistas metodologinis vadovas. Iki šiam leidiniui pasiekiant dienos šviesą, dar reiks šį tą nuveikti. Jau šių metų pabaigoje šaunioji ekspertų komanda tris dienas mokys 20 asmenų savo srities profesionalų, kurie taps mentoriais, žinančiais kaip, galinčiais ir nebijančiais pasidalinti žiniomis apie savo amatą, profesiją su asmenimis, turinčiais negalią. Antra dvidešimties būsimų mentorių grupė bus mokoma kitų metų pradžioje. Panevėžyje prie projekto kviesime prisijungti 10 savo srities profesionalų, kurių patirtis siejasi su buhalterija, apskaita, verslo kūrimu, informacinių technologijų valdymu, marketingu…

Mokymai bus patrauklūs ne vien nauja patirtimi, bet ir galimybe susipažinti su įvairiais žmonėmis. Trijų dienų mokymai tikrai neprailgs, nes bus daug praktinių užsiėmimų, kūrybinių užduočių – tuo pasirūpinti pažadėjo ekspertai.

Galiausiai mentoriai savo įgytas žinias galės pritaikyti praktiškai. Jautriausia projekto akimirka, svarbiausio projekto tikslo siekis – asmenims su negalia suteikta galimybė mokytis naujų veiklų iš savo srities profesionalų. Mentoriai pasirūpins, kad dalijimasis žiniomis būtų patrauklus, spalvingas, kūrybingas.

Šis projektas, be pagrindinių tikslų įgyvendinimo, suteiks mūsų visuomenei daugiau tarpusavio supratimo, glaudesnių ryšių. Kviečiame prisijungti prie mūsų veiklų.

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, 370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa