Startuoja projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”

Startuoja projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”

VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” nuo 2017 m. balandžio 1 d. įgyvendina projektą “Verslo paramos kūrimas ir prienamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system ant the availability in Zemgale, Kurzeme and Northen Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020.

Projektas sukuria partnerystę tarp Latvijos ir Lietuvos.

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu bus siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą. Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur.

Projekto partneriai:

  • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
  • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
  • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
  • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
  • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
  • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
  • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu;  www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa