Bauskėje aptartos eksporto galimybės

Bauskėje aptartos eksporto galimybės

PVKC atstovai 2017 m. lapkričio 2 d. dalyvavo Bauskėje vykusiame darbiniame seminare, skirtame eksporto galimybėms ir pasitaikančioms kliūtims aptarti.

Seminaro tikslas – nustatyti pagrindinius iššūkius ir eksporto sėkmės veiksnius. Seminaro metu buvo nustatytos pagrindinės problemos, susijusios su SVV eksportu, siekiant sumažinti kliūtis eksportui ir jo plėtrai.

Vienas iš tikėtinų seminaro rezultatų buvo nustatyti ir apibrėžti eksporto problemas ir sėkmės raktus. 

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje” Nr. LLI-131.

LATLIT_logo_LIT_full_CMYK

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu

Keletas akimirkų iš renginio:

pornotettone pornpapa