ENI LLB projektai

PVKC įgyvendinami projektai, finansuojami pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą:

 

„Žalioji žemdirbystė abipus sienų“/

„Green Agriculture without Borders“

2019 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. įgyvendinamas projektas „Žalioji žemdirbystė abipus sienų“ (BAG), Nr. ENI-LLB-1-117,  finansuojamas iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).

Projektu „Žalioji žemdirbystė abipus sienų“ ketinama kovoti su skurdu ir nedarbu kaip pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis Latvijos, Lietuvos bei Baltarusijos pasienio regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Jame bus sprendžiamas užimtumo galimybių kūrimas, gerinant verslumo gebėjimus ir bendradarbiaujama vykdant veiksmus, remiančius ekologiško, vadinamojo žaliojo žemės ūkio plėtrą ir naujoves. Numatoma, kad šis projektas vystys tokias verslo paramos priemones, kaip individualiai pritaikyta teorinė mokymo programa, bendra IT produktų skatinimo platforma, konsultacinis centras „Žaliajam žemės ūkiui“ Minsko rajone ir infrastruktūros pagrindas, skirtas plėtoti verslo paramos priemones. Per kelis mokymų ciklus ir tarptautines prekybos muges bus didinamos užimtumo ir verslumo galimybes ekologiniame ūkyje. Tikslinės grupės – esami ir potencialūs vietos ūkininkai arba maisto pramonės atstovai, įskaitant jaunimą, jaunas moteris ir priešpensinio amžiaus žmones. Ketinama į veiklas įtraukti apie 200 asmenų.

Projekto partnerystę sudaro pagrindinis partneris Duobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Lietuvos partneris VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ ir Baltarusijos partneris Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Projekto biudžetas – 331 625,68 Eur.

ES finansavimas sudaro – 298 463,11 Eur.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa) finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Susisiekite su projekto komanda +370 618 14252,  pvkcprojektai@pvkc.lt

Informacija apie programą: http://eni-cbc.eu/llb/en

 

Projekto metu kuriama ir plėtojama IT platforma >>

 

Projekto lankstinukas “Žaliosios svajonės link” (LT) >>

Projekto skrajutė “Žaliosios svajonės link” (LT) >>

Projekto lankstinukas “Nepaleisk žaliosios svajonės” (LT) >>

Projekto skrajutė “Nepaleisk žaliosios svajonės” (LT) >>

Projekto lankstinukas “Don’t loose your green dream” (ENG) >>

Projekto skrajutė “Don’t loose your green dream” (ENG) >>

 

Apie projektą spaudoje:

Straipnis Panevėžio rajono laikraštyje “Tėvynė”, 2019 m. spalio 26 d. “Žaliosios svajonės link – svajojantiems apie ekologinės produkcijos auginimą, gaminimą, pardavimą” >>

Straipsnis Panevėžio dienraštyje “Sekundė”, 2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. 182 (7026), Nepaleisk žaliosios svajonės – kviečiame susitikti parodoje „Expo Aukštaitija 2020“ >>

 

Apie projektą el. portaluose:

Žaliosios svajonės link!

Žaliosios svajonės link!

Įsileisk žaliąją svajonę!

 

pornotettone pornpapa