Vykstantys projektai

“Verslo dirbtuvės”

2021 m. rugpjūčio 20 d. – 2022 m. rugpjūčio 20 d. įgyvendinamas projektas „Verslo dirbtuvės”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0008 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Verslo dirbtuvės“ skirtas suburti ekonomiškai neaktyvius panevėžiečius, ketinančius pradėti savo verslą, siekiant padėti jiems orientuotis verslo aplinkoje. Projektas nukreiptas ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per neformalius mokymus, užsiėmimus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai, kuris atitinka Priemonės tikslą – įgyvendinant vietos plėtros strategijas – padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Projekte iškeltas uždavinys:
1 Uždavinys: supažindinti darbingus, tačiau ekonomiškai neaktyvius Panevėžio miesto gyventojus su verslo aplinka, lavinant jų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius per neformalius verslumo mokymus.

Projekto metu įvykdytos šios veiklos:
1. Teorinių mokymų ir praktinių užsiėmimų – dirbtuvių tikslinei grupei suorganizavimas.

Projektą įgyvendina VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”.

Projekto partneris viešinimo klausimais – VšĮ “Visapusiško lavinimo centras”.

Projekto biudžetas 17.679,73 Eur.

TEORINIŲ VERSLUMO MOKYMŲ GRAFIKAS:

1 mokymų grupė 2 mokymų grupė
2022 m. sausio 5, 6, 11, 12, 13

(10-14 val.)

2022 m. vasario 9, 10, 15, 17, 23

(10-14 val.)

Verslumo mokymai, tai 20 val. kursas, kurio metu projekto tiklinei grupei buvo suteikti verslo pagrindai, supažindinama su verslo kūrimo ir vystymo galimybėmis, perteikiama aktuali informacija. Mokymai vyko 2-3 kartus per savaitę – iš viso 5 dienas po 4 val. nedidelėse (10-15 asmenų) grupelėse. Mokymai vyko VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” adresu Kranto g. 25, Panevėžys.

Mokymų temos:
o „Verslo steigimas“ apie verslo idėjos vystymą, įmonės formos pasirinkimą, galiojančius mokesčius.
o „Verslo planavimas“ skirtas verslo modelio rengimui – siekiant suprasti kiekvieno verslo dedamąsias dalis, kanalus ir procesus.
o „Finansai“ apie verslo finansavimo šaltinius, dabartines ir būsimas paramos verslui galimybes, formas ir būdus.
o „Reklama“ apie reklamos priemones, būdus ir galimybes savarankiškai susikurti rinkodarai reikalingus produktus.
o „Verslo IT“ apie interneto ir informacinių technologijų suteikiamas galimybes vystant verslą.

Teorinių mokymų kursą baigusius dalyvius kvietėme į antrąją projekto dalį – dviejų dienų trukmės pažintinius vizitus į Anykščių menų inkubatorių. Vizitų metu buvo susipažįstama su inkubatoriuje įsikūrusiomis įmonėmis, dalyvaujama praktiniame seminare apie verslo inkubavimą ir jo naudą jaunam verslui. Vyko kūrybiniai užsiėmimai su inkubatoriaus rezidentais bei praktinės dirbtuvės inovacijų tema, siekiant suteikti galimybes dalyviams susipažinti su technologijomis versle (pakuotės kūrimas rankomis, ir lazerio pagalba, popieriaus gamyba, fotografavimas). Pažintinių vizitų metu dalyviai galėjo pasijusti inkubatoriaus bendruomenės nariais, sėmėsi naujų žinių, praktinių įgudžių. Visos šios veiklos suaktyvino dalyvių socializacijos procesą ir įkvėpė kūrybiškumo.

PRAKTINIŲ MOKYMŲ GRAFIKAS

1 mokymų grupė 2 mokymų grupė
2022 m. balandžio 26-27 d.

(09-17 val.)

2022 m. gegužės 3-4 d.

(09-17 val.)

Daugiau informacijos apie vykusias dirbtuves ir užfiksuotas akimirkas rasite čia>>

Projekte buvo kviečiami dalyvauti PANEVĖŽIO MIESTO GYVENTOJAI, kurie yra DARBINGO AMŽIAUS, NIEKUR NEDIRBA, NĖRA REGISTRUOTI UŽIMTUMO TARNYBOJE, taip pat TĖVAI (mamos ar tėčiai), ESANTYS VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE.

„Amatas kaip vaistas nuo atskrities” (Med-Craft)

2020 m. birželio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d. įgyvendinamas projektas „Amatas kaip vaistas nuo atskirties” (Med-Craft), Nr. LLI-532 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto tikslas – pasiūlyti nedirbančiam jaunimui, jauniems tėvams, vyresnio ir priešpensinio amžiaus piliečiams žinias ir savarankiško darbo galimybes amatų srityje, motyvuoti dalyvauti švietimo ir socialiniuose bei ekonominiuose procesuose, siekiant išnaudoti turimą potencialą ir pakeisti gyvenimą, taip pat tapti pavyzdžiu kitiems savo bendruomenės nariams.

Projektas skirtas nedirbantiems asmenims, gyvenantiems nutolusiose kaimiškose bendruomenėse Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje bei Duobelės apskrityje Latvijoje.

Projekto metu bus sukurta mokymo sistema pritaikyta atskirtį patiriančioms bendruomenėms ir apmokyta 40 vietinių amatininkų – mentorių, kurie vėliau mokys 180 tikslinės grupės atstovų tam tikruose meistrystės sektoriuose – tekstilės, mezgimo, keramikos, medienos apdirbimo, popieriaus ir pakavimo. Projekte taip pat bus organizuojamos teorinių mokymų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių serijos nutolusių bendruomenių atstovams, bei teikiama ugdomojo vadovavimo ir mentorystės pagalba.

Projektą per dvejus metus įgyvendins 3 partneriai – menų inkubatorius Anykščiuose ir suaugusiųjų mokymo centrai Panevėžyje ir Duobelėje – apjungdami ir keisdamiesi savo specifine patirtimi įtraukiant įvairias tikslines grupes į darbo rinką.

Projekto biudžetas -217 126,00 EUR, ERDF finansavimas – 184557,10 EUR

Projekto partneriai

  • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
  • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
  • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Daugiau informacijos apie projektą>>

pornotettone pornpapa