Įvyko projekto “Parama verslui” TOP konsultantų mokymų 4-oji sesija

Įvyko projekto “Parama verslui” TOP konsultantų mokymų 4-oji sesija

2017 m. gruodžio 05-07 d. Uzvara, Latvijoje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje” Nr. LLI-131, ketvirtasis, paskutinis mokymų etapas konsultantams, skirtas susipažinti su mentorystės plėtros metodais ir priemonėmis. Konsultantų mokymai yra viena iš projekte suplanuotų veiklų.

Šiame mokymų modulyje buvo aptarta koučingo praktika, kaip labai svarbaus metodo, kuriant mentorių tinklą. Konsultantai ne tik išklausė mokymo medžiagą, bet turėjo galimybę praktiškai pritaikyti įgytas žinias dalyvaujant Latvijos universiteto būsimų verslininkų verslo idėjų pristatymo procese, kartu su patyrusiais Latvijos mentoriais dalyvauti diskusijose. Šių mokymų rezultatas bus praktiniai metodai, kurie bus pritaikomi konsultantų kasdieniniame darbe, kuriant mentorių tinklą.

LATLIT_logo_LIT_full_CMYK

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu

Keletas akimirkų iš renginio:

pornotettone pornpapa