Įvyko trečiasis projekto “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” susitikimas

Įvyko trečiasis projekto “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” susitikimas

LATLIT_logo_LIT_full_CMYK

2018 m. birželio 7 d. Saldus mieste, Latvijoje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, Nr. LLI-131, trečiasis partnerių susitikimas.

Šis susitikimas buvo skirtas antrojo periodo veiklų aptarimui, rezultatui pasidalinimui. Vedantysis partneris Žiemgalos planavimo regionas pristatė bendrą projekto situaciją, aptarė planuojamus tolimesnius žingsnius. Taip pat pasidalino pirmosios ataskaitos tikrinimo pastabomis, įžvalgomis, davė patarimų kaip gerinti projekto rezultatus.  Toliau sekė partnerių pristatymai ir diskusijos:

  • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras pristatė planus dėl mentorių tinklo veiklų organizavimo. Pasidalino savo patirtimi ir rezultatais.
  • Kuržemės planavimo regionas pristatė planuojamas eksporto veiklas, ruošiamą atmintinę eksportui skatinti.
  • Panevėžio verslo konsultacinis centras pristatė parengtą verslumo mokymo programą pradedantiesiems verslininkams. Aptarė galimybes pradėti mokymus. Vedė diskusiją dėl mokymo platformos techninių reikalavimų.

Po diskusijų visi partneriai pristatė savo veiklų progresą per paskutinį laikotarpį. Galiausiai, apibendrinus šį etapą, buvo nuspręstos sekančios projekto užduotys.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu

pornotettone pornpapa