Kvietimas teikti vietos projektus

Kvietimas teikti vietos projektus

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG) kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

Pagal priemonę remiamos veiklos:
– Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
– Skatinama įgyvendinti projektus, susijusius su biomasės perdirbimu, biokuro gamyba, remiamos veiklos, tiesiogiai susijusios su šalutinių produktų, atliekų ir kitų maistinių ir nemaistinių žaliavų surinkimu, panaudojimu ir perdirbimu.
– Priemonės veiklos sritis skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – fiziniai asmenys ir privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 20 d. 9.00 val. iki 2017 m. gruodžio 29 d. 16.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 46 01 69 arba elektroniniu paštu panvvg@gmail.com. Taip pat http://panvvg.lt/kvieciame-teikti-paraiskas-verslo-pletros-paramai/ ir www.nma.lt interneto svetainėje.

pornotettone pornpapa