Uždarųjų akcinių bendrovių DĖMESIUI

Uždarųjų akcinių bendrovių DĖMESIUI

UAB įsiregistravusios iki 2014 m. gruodžio 31 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. privalo pasikeisti įstatus nurodant įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę eurais euro centų tikslumu.

Informuojame, kad VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” konsultuoja Uždarąsias akcines bendroves dėl įstatų pakeitimo ir padeda juos pasikeisti.

pornotettone pornpapa