Panevėžio r. savivaldybė remia smulkų ir vidutinį verslą!

Panevėžio r. savivaldybė remia smulkų ir vidutinį verslą!

Panevėžio rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas verslui vystyti, siūlo finansinę paramą įmonėms.

Įmonėms, kurių buveinė registruota Panevėžio rajone ir jose ne mažiau kaip 20 proc. darbuotojų gyvenamąją vietą deklaravę Panevėžio rajone, kompensuojamos kreditų palūkanos, naujai įregistruotų įmonių įsteigimo išlaidos, mugių, parodų ir kitų renginių išlaidos, iš dalies dengiamos įmonių darbuotojų, mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidos ir pan.

Parama teikiama vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T-165 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“. Išsamesnę informaciją galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt arba teirautis tel.: (8 45) 58 29 56, (8 45) 58 29 13, el. paštu lina.gaidyte@panrs.lt.

Laukiame aktyvaus dalyvavimo!

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Daugiau informacijos galite rasti pridėtuose dokumentuose:

Paramos suteikimo tvarka

Finansinės paramos prašymo forma

Paramos gavėjo anketa

 

pornotettone pornpapa