Seminaras “ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”

Seminaras “ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”

Š. m. lapkričio 20 d. 9 val. VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” organizuoja seminarą “ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”. 

Tiesioginio taikymo Europos Sąjungos įstatymas, reglamentuojantis asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus – ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, ang. GDPR, toliau – Reglamentas), įsigaliojo 2018.05.25. Nuo to momento fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui taikomos naujos taisyklės, kurios įpareigojo organizacijas imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų. Reglamento nustatyti reikalavimai aktualūs ne vien teisine prasme. Įsigaliojusios nuostatos numato svarbius įpareigojimus įmonėms ir IT, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

Registracija į seminarą čia.

Arba tel. +370 618 14252

Daugiau informacijos – spauskite “read more”

Seminaro tikslas – sukonkretinti, kas yra Reglamentas bei kokius reikalavimus jis kelia įmonėms, bei pateikti praktinius pavyzdžius ir žingsnius, kaip pasirengti įrodyti įmonės atitiktį Reglamentui. Didžiajai daugumai įmonių reikia ne tik įsidiegti naujus arba peržiūrėti jau esamus procesus, bet ir paskirti duomenų apsaugos pareigūnus.

Seminaro temos: 

 • kada ir kam taikomas Reglamentas;
 • Reglamento reikalavimai bei kokių veiksmų Reglamentas pareikalaus iš kiekvienos įmonės;
 • duomenų apsaugos pareigūnas, kam jį privaloma turėti, jo funkcijos, kas juo gali būti;
 • atskaitomybės principas ir jo reikšmė, kaip bendrovės turės įrodyti atitiktį Reglamentui;
 • kokias teises Reglamentas suteikė fiziniams asmenims ir teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai;
 • sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais;
 • informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reikės pateikti;
 • darbuotojų (kandidatų, esamų bei buvusių) asmens duomenų tvarkymo aspektai;
 • veiksmų planas: ką reikia atlikti, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamentui.

 

Seminaro lektorė – Virginija Poškaitienė:

duomenų apsaugos pareigūnė- konsultantė;

22 metų patirtis bankinėje, operacinės rizikos ir duomenų apsaugos srityje;

„Intendo LT“, MB, teikiančios seminarų, mokymų ir konsultacijų dėl Reglamento diegimo įmonėse paslaugas, steigėja ir vadovė;

Lietuvos Duomenų Apsaugos Pareigūnų Asociacijos narė;

International Association of Privacy Professionals (JAV) narė.

Seminaras aktualus įmonėms:

 • kurių veikla būtų neįmanoma be asmens duomenų tvarkymo;
 • kurios tvarko ypatingus (jautrius) asmens duomenis, pvz. sveikatos duomenis;
 • kurios tvarko asmens duomenis (tiek klientų, tiek darbuotojų) dideliais kiekiais ir/ar automatizuotu būdu.

Seminaras aktualus įmonių:

 • Vadovams;
 • Savininkams;
 • IT skyriaus vadovams bei darbuotojams;
 • Personalo skyriaus vadovams bei vadybininkams;
 • Rinkodaros ir komunikacijos vadybininkams;
 • Daugiabučių namų bendrijų pirmininkams;

Seminaro trukmė – 4 akademinės valandos bei 1 valanda (pagal poreikį) diskusijoms.

Seminaro kaina – 35 Eur.

Išduodami dalyvavimo seminare pažymėjimai.

Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų: https://goo.gl/forms/phQ0PDR8e9uNMIN2

Arba tel. +370 618 14252

Maloniai kviečiame dalyvauti!

pornotettone pornpapa