VERSLUMO MOKYMAI NE ČIA IR NE DABAR

Kodėl verslininkai užsiregistruoja, bet neateina į mokymus? Organizatoriams pikta, nes taip elgtis neetiška, bet, iš kitos pusės, priežastis suprantama. Pradedančiojo verslininko darbotvarkė itin intensyvi, o kartais ir neprognozuojama, kaip sakoma „laikas – pinigai“.  Sunku pasakyti ar šioje situacijoje kas nors nukenčia. Lieka ne viena laisva vieta auditorijoje, neišgirsti protingi patarimai, neišnaudotos galimybės.

Nauja mokymų platforma www.learnbusiness.eu – vieta, kuri neįpareigoja ateiti į mokymus per laiką pavadintą „registracija, kava“, kuri neprikausto prie plastikinės kėdės 8 akademinėms valandoms, nors laisvas tik pusdienis, kuri nepriverčia spirgėti, kai telefonas baigia išsekti nuo nutildytų skambučių vibravimo. Tai savarankiško mokymosi priemonė, kuri suteikia tik tokią informaciją, kurios reikia čia ir dabar, nesvarbu, tai diena ar naktis, jūs ofise su kolegomis ar namuose ant sofos.

Kuo ši sistema patraukli? Joje patalpinta visa verslumo mokymų abėcėlė vienoje vietoje, paprastai ir aiškiai. Tiesa, ne tik lietuviškai bet ir latviškai. Pirmas žingsnis, norint pradėti mokslus – apsilankyti ir užsiregistruoti svetainėje www.learnbusiness.eu, tuomet rekomenduojama įsigilinti į mokymų medžiagą, pristatymus, o galiausiai, atlikus užduotis, įsivertinti savo žinias. Visas mokymo turinys apima verslumo pradmenų ugdymą pradedantiesiems, savęs įgalinimą, verslo planavimą, susipažinimą su marketingo pagrindais, verslo finansavimo, teisinius, IT aspektus ir verslo plano parengimą. Telieka pasirinkti aktualiausias temas.

Verslumo platformą ir programą parengė mokymų ekspertas Vytautas Paliukas įgyvendinant projektą „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131, vykdomą VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos. Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių vietovėse bei sukurti ilgalaikę perspektyvą sėkmingai bendradarbiauti su įvairių užsienio šalių partneriais. Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė Vaida Nakrošienė (mob. tel. 861814252, el. p. vaida@pvkc.lt), platesnės informacijos apie projektą ir programą ieškokite: www.pvkc.lt; www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

pornotettone pornpapa