#HOBISVERSLUI

#HOBISVERSLUI

2019 m. balandžio 12 d. Panevėžio verslo konsultacinis centras pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą “Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas” Nr. 08-6.1-ESFA-V-911-0009. Projektas skirtas prisidėt prie Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Tinki, jei pritari šiems teiginiams: Esi mama ar tėtis, auginantis vaiką iki 3 metų arba namų šeimininkas, Esi panevėžio miesto gyventojas, Niekur nesimokai, Niekur nedirbi, Nesi registruotas UŽT, Esi darbingo amžiaus. Daugiau informacijos: Facebook’e #HOBISVERSLUI grupėje, el. paštu hobisverslui@gmail.com arba pas mus Panevėžio verslo konsultaciniame...
Baigiamasis projekto susitikimas Dobelėje

Baigiamasis projekto susitikimas Dobelėje

2019 m. kovo 27 ir 28 d. Panevėžyje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)“ , Nr. LLI-138, antrasis projekto koordinacinio komiteto ir penktasis partnerių susitikimas Dobelėje. Susitikimuose dalyvavo partneriai ir suinteresuoti asmenys iš: Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva); Anykščių menų inkubatorius – menų studija (Lietuva); Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija). Šįkart projekto susitikimas buvo skirtas įgyvendintų veiklų aptarimui, projekto tęstinumo suplanavimui, diskusijoms apie partnerystės galimybes.   Projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu;...
Verslo paramos organizacijos skatinamos vienytis

Verslo paramos organizacijos skatinamos vienytis

Paskutinėmis projekto įgyvendinimo dienomis, tikėdamasis žengti dar vieną žingsnį į priekį, PVKC kvietė vienytis Panevėžio verslo paramos organizacijas dalyvaujant mokymuose, skirtuose pagerinti komunikaciją socialiniuose tinkluose.  Projekto metu buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad verslo paramos organizacijų veiklose jaučiama efektyvios komunikacijos stoka. Dėl šios priežasties aktuali informacija verslo dažnai nepasiekia. Šiandien verslas taikosi prie augančių rinkos poreikių – vis daugiau verslų vystomi internete, jaunimas nebeįsivaizduoja gyvenimo be socialinių tinklų, bendravimas programėlėse tampa norma ne tik neoficialioje aplinkoje. Tai, kad šioje situacijoje keisti komunikavimo strategiją privalo ir verslo paramos organizacijos, tapo akivaizdu.  Kaip kurti tinkamą turinį, kokius pranešimus skelbti, kaip pasiekti tikslinę grupę? Su šiuo iššūkiu susiduria didelė dalis organizacijų, todėl komunikacijos profesionalų buvo paprašyta pasidalinti savo patirtimis ir praktiniais patarimais. “Facebook mokymuose” sudalyvavo 20  Panevėžio miesto ir rajono verslo paramos organizacijų atstovų.”Socialus marketingas” mokymų lektorius Arijus Žakas supažindino dalyvius su Facebook komunikacijos veiksmingumu, padėjo suprasti tikslus, atpažinti tikslinę auditoriją ir parinkti priemones jai pasiekti. Kitas lektorius Aidis Dalikas į Facebook padėjo žvelgti per matematinę prizmę. Mokė kaip vertinti pasiektus rezultatus, kaip parinkti tinkamą reklamą, pateikė naudingus pavyzdžius, pasidalino patarimais. Panevėžio verslo konsultacinis centras, tikisi, kad verslo paramos organizacijoms šie mokymai buvo naudingi ir turės išliekamosios vertės. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą  „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui” Nr. LLI-131. Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių vietovėse bei sukurti ilgalaikę perspektyvą sėkmingai bendradarbiauti su įvairių užsienio šalių partneriais. Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė...

SITUACIJA VERSLO PARAMOS SISTEMOJE – PANEVĖŽYS TURI KUO PASIGIRTI

Užsidegimas, ryžtas ir kantrybė – tai svarbiausios savybės tų, kurie bando išjudinti uolas, ypatingai, sistemų pasaulyje. Panevėžio verslo konsultaciniam centrui (PVKC) įgyvendinant projektą, skirtą Verslo paramos gerinimui Lietuvoje ir Latvijoje, užsidegimo nepritruko. Pastaruosius dvejus metus Panevėžyje paslaugų verslui buvo siūloma itin daug. Sukurtas bendras Lietuvos-Latvijos verslo mentorių tinklas, sudaryta neformali verslumo mokymo programa, suorganizuoti nemokami mokymai pradedantiesiems verslininkams, seminarai mentoriams, parengta laisvai prieinama mokymosi platforma, pakelta konsultantų kvalifikacija, gilintasi į eksporto principus. PVKC skiria daug dėmesio paslaugų verslui teikimui ne tik todėl, kad tai numatyta projekte – tokia yra šios įstaigos misija. Tiesa, apsižvalgius kiek toliau, pradėjus gilintis į bendrą visos Lietuvos verslo paramos aplinką, galima rasti ir nemažai spragų, bet toks ir yra projekto tikslas – jas užpildyti. PVKC neabejoja, kad Panevėžyje situacija tik gerėja. Tai patvirtina projekto partnerių pažintinis vizitas šių metų vasario 28 – kovo 1 dienomis.  Delegacija iš Kuržemės regiono planavimo agentūros lankėsi Panevėžyje norėdami išgirsti ir pamatyti kaip vyksta bendradarbiavimo su verslu procesai Panevėžio miesto ir rajono verslo paramos organizacijose. Per šias dienas svečių iniciatyva įvyko susitikimai su Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių atstovais, aplankyti PMTP, „Spiečius“ ir naujasis „ROBOLABAS“, pristatyta Panevėžio miesto ir rajono VVG veikla. Latviai aktyviai gilinosi ir lygino abiejų šalių teisinę, organizacinę struktūrą, paramos teikimo verslui sąlygas, o po šio vizito nusiteikė tolimesniam bendradarbiavimui, sakydami, kad Panevėžys turi kuo pasigirti. Bebaigiant projektą keliamas klausimas, ko trūksta, siekiant pagerinti verslo paramos organizacijų darbą? Bendras bruožas – tinkamos komunikacijos stoka. Tikėdamasis padaryti dar vieną žingsnį į priekį bei siūlydamas pagalbą kitiems, PVKC 2019 m. kovo 26 d. organizuoja „Facebook“ mokymus verslo paramos organizacijų atstovams. Pakviesti komunikacijos profesionalai pasidalins savo patirtimis ir...
pornotettone pornpapa