Pasibaigę nuo 2005m.

2016 m.

 • 2014 m. – 2016 m. įgyvendintas projektas “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market” (Finansavo Europos komisija”). Informacija apie projektą čia.

deco er

 

2015 m.

 • 2013 m. – 2015 m. įgyvendintas projektas “Galimybės verslui kurtis ir plėstis” viešųjų paslaugų verslui: konsultacijų teikimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis (Finansavo VšĮ “Versli Lietuva”).

Versli-Lietuva

 

 • 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. įgyvendintas projektas “Women fit 4 business” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas).EU

 

2014 m.

 • “Verslas – mano karjeros galimybė” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondo administruojamų Euroguidance ir Europass projektų lėšomis)

ersmpf-logosmpf2smpf3

 

 

2013 m.

 • “Verslus jaunimas – dieninė verslumo stovykla Panevėžio rajono jaunimui” (EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto)

Paveikslėlis1Paveikslėlis3Paveikslėlis2Paveikslėlis4

2012 m.

 • “Panevėžio krašto neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas” (Finansavo Europos socialinis fondas)

logo2logo1

 

 • “Profesinio mokymo tobulinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius/ VocEdu” (Finansavo 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą) Informacija apie projektą čia.
  logo voc edu

 

 

Projekto veiklas viešinantys straipsniai pateikiami čia:

Apie projektą

Straipsnis dėl atliekamo tyrimo 2013

Straipsnis spaudai Panevėžio mieste 2013 02

Diskusija 2013 05 29

PROFESINIO INFORMAVIMO RENGINIAI 2013 10

Seminarai How to foster trainee 2013 11

3 projekto susitikimas

Pažintinis vizitas 2014 06 02-03

Paskutinis vizitas Kuldigoje 2014 06 30-07 01

Straipsnis spaudai – 2014 07

 

 •  “Verslo ABC” (Finansavo LR Ūkio ministerija)

2011 m.

 • “Tradiciniai amatininkai Panevėžio rajone. Verslumo galimybių tyrimas” (Finansavo Panevėžio rajono vietos veiklos grupė)
 • “Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros” (Finansavo Viešoji įstaiga “Versli Lietuva”)

2010 m.

 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste – 2” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Verslumo skatinimas” (Finansavo Lietuvos centrinė kredito unija (Europos socialinis fondas))

2009 m.

 • “Viešosios paslaugos verslui” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Atvykstamojo turizmo skatinimas” (Finansavo Panevėžio verslo konsultacinis centras)
 • “Socialinių darbuotojų mokymai” (Finansavo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

2008 m.

 • “Inovatyvių apskaitos ir valdymo metodų taikymas SVV įmonėse” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Verslo inkubatorius be sienų” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Viešųjų paslaugų verslui teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Neįgaliųjų verslo įgūdžių lavinimas” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Netradicinių žemės ūkio veiklų ir verslo vystymas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio rajono savivaldybė)
 • “EU WOMEN” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)

2007 m.

 • “Verslo kompetencijos paslaugų teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Panevėžio SVV įmonių plėtra: problemos, įmonių poreikiai, plėtros galimybės” ( Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2006 m.

 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inovatyvumo Panevėžio miesto SVV įmonėse skatinimas” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Verslumo ir integracijos į darbo rinką skatinimas Panevėžio regione” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2005 m.

 • “Skaitmeninio raštingumo ugdymas kaimiškose vietovėse” (Finansavo ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas)
 • “Paslaugų Panevėžio miesto svečiams poreikio ir kokybės tyrimas” (Finansavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Finansinės informacijos panaudojimas efektyviam įmonės valdymui” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Verslumo Panevėžio rajone skatinimas plėtojant kaimo sodybų verslą” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 4”
pornotettone pornpapa