Seminaras “ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”

Seminaras “ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”

Š. m. rugsėjo 26 d. 9 val. VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” organizuoja seminarą “ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”. 

Tiesioginio taikymo Europos Sąjungos įstatymas, reglamentuojantis asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus – ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, ang. GDPR, toliau – Reglamentas), įsigaliojo 2018.05.25. Nuo to momento fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui taikomos naujos taisyklės, kurios įpareigojo organizacijas imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų. Reglamento nustatyti reikalavimai aktualūs ne vien teisine prasme. Įsigaliojusios nuostatos numato svarbius įpareigojimus įmonėms ir IT, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

Registracija į seminarą čia.

Daugiau informacijos – spauskite “read more”

read more…

Seminaras “ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”

Š. m. rugsėjo 26 d. 9 val. VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” organizuoja seminarą “ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas”.  Tiesioginio taikymo Europos Sąjungos įstatymas, reglamentuojantis asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus – ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, ang. GDPR, toliau – Reglamentas), įsigaliojo 2018.05.25. Nuo to momento fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui taikomos naujos taisyklės, kurios įpareigojo organizacijas imtis realių asmens duomenų apsaugos veiksmų. Reglamento nustatyti reikalavimai aktualūs ne vien teisine prasme. Įsigaliojusios nuostatos numato svarbius įpareigojimus įmonėms ir IT, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Registracija į seminarą čia. Daugiau informacijos – spauskite “read more” Seminaro tikslas – sukonkretinti, kas yra Reglamentas bei kokius reikalavimus jis kelia įmonėms, bei pateikti praktinius pavyzdžius ir žingsnius, kaip pasirengti įrodyti įmonės atitiktį Reglamentui. Didžiajai daugumai įmonių reikia ne tik įsidiegti naujus arba peržiūrėti jau esamus procesus, bet ir paskirti duomenų apsaugos pareigūnus. Seminaro temos:  kada ir kam taikomas Reglamentas; Reglamento reikalavimai bei kokių veiksmų Reglamentas pareikalaus iš kiekvienos įmonės; duomenų apsaugos pareigūnas, kam jį privaloma turėti, jo funkcijos, kas juo gali būti; atskaitomybės principas ir jo reikšmė, kaip bendrovės turės įrodyti atitiktį Reglamentui; kokias teises Reglamentas suteikė fiziniams asmenims ir teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai; sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais; informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reikės pateikti; darbuotojų (kandidatų, esamų bei buvusių) asmens duomenų tvarkymo aspektai; veiksmų planas: ką reikia atlikti, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamentui.   Seminaro lektorė – Virginija Poškaitienė: duomenų apsaugos pareigūnė- konsultantė; 22 metų patirtis bankinėje, operacinės rizikos ir duomenų apsaugos srityje; „Intendo LT“, MB, teikiančios seminarų, mokymų ir konsultacijų dėl Reglamento diegimo įmonėse paslaugas, steigėja ir vadovė; Lietuvos...

Naujas verslo mentorių tinklas!

Kas yra mentorius? Jei paprastai – pagal apibrėžimą – vadovas, mokytojas, auklėtojas arba labiau nuolatinis, įkyrus patarėjas. Jei pagal tai, ko tikimės iš jo – tas, kuris ne tik demonstruoja savo sėkmę, bet ir parodo kitam, kur yra jo sėkmė. Mentorius įsipareigoja nustatytą laiką investuoti besimokančiajam, kad geriau pažintų jį, kaip asmenybę, jo galimybes, poreikius ir ambicijas. Mentorius turi išmanyti savo sritį ir atvirai skleisti turimas žinias. O besimokantysis turi jaustis įgavęs naujos patirties, praplėtęs akiratį, nusimatęs aiškų karjeros kelią, gebąs tęsti tolimesnes veiklas savarankiškai. Tapti mentoriumi nėra taip paprasta TODĖL Paskutinę Rugsėjo savaitę organizuosime 2 dienų mentorių mokymus. Jų metu mūsų apmokyti konsultantai, pagal specialiai sukurtą metodiką supažindins su svarbiausiais mentorystės aspektais, šios veiklos reikšme ir nauda, pristatys efektyvią darbo metodiką. ĮGAUKITE PATIRTIES, SUSITIKITE SU KITAIS MENTORIAIS, AUKITE KARTU! Registruokitės: VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“, Kranto g. 25, Panevėžys, Tel. 861814252, El. p. vaida@pvkc.lt Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje”, Nr. LLI-131. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252) Informacija apie programą: www.latlit.eu Tel. 861814252 El. p....

Verslui pasiruošta

VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” įgyvendina projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje”, kurio metu siekiama gerinti verslo paslaugų kokybę Lietuvoje ir Latvijoje, įskaitant ir verslumo mokymus. PVKC įsipareigojo su ekspertų pagalba parengti neformalią verslumo mokymo programą Lietuvos ir Latvijos pradedantiesiems ir būsimiems verslininkams. Ši programa kartu su mokymo medžiaga bus prieinama visiems suinteresuotiems asmenims elektroninėje erdvėje lietuvių ir latvių kalbomis. Jau greitai kviesime ją išbandyti! Siekiant išbandyti mokymo programą PVKC 2018 m. rugpjūčio 1 –  29 d. organizavo 80 ak. val. verslumo mokymų kursą, skirtą pradedantiesiems bei būsimiems verslininkams. Mokymai truko 16 dienų, juose sudalyvavo daugiau nei 20 asmenų. Dauguma dalyvių būsimi ar visai neseniai pradėję verslininkai. Šis mokymo kursas buvo skirtas išbandyti projekto metu parengtą mokymo programą. Mokymų ekspertas Vytautas Paliukas sukūrė mokymo programą, skirtą gauti visas būtinas žinias verslo pradžiai. Mokymai suskirstyti į teorinę ir praktinę dalis. Teorinėje dalyje buvo apžvelgtos šios temos: savęs įgalinimas, verslo planavimas, marketingas, finansavimas, teisė, IT priemonės. Projekto dalyviai diskutavo, dalinosi patirtimi, atliko jiems pateiktas užduotis. Praktinės dalies metu dalyviai analizavo rinką, poreikius, parengė verslo planą. Po pristatymo virė karštos diskusijos apie galimybes įgyvendinti verslo planą realiai. Iš mokymų dalyvių atsiliepimų galima spręsti, kad mokymai įvyko sėkmingai ir buvo aktualūs. Dauguma tikisi mokymo tęstinumo ar panašių veiklų, domisi apie mentorių veiklas, kurios pradedant verslą tikrai aktualios. Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje”, Nr. LLI-131. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir...

Partneriai

 

herbas_pilkaspnvzktulogobaltasPPAR

 

 

 

panevezio-kolegijaVersli-Lietuvatic

 

 

 

panevezio-vvg

pmtplogo2vvtat

 

 

Kontaktai

Tel. +370 45 465454

Mob. tel. +370 618 14252

Adresas: Kranto g. 25, LT-35172 Panevėžys

pornotettone pornpapa